The One with the Red Magician

Poleras

Tuščias kaimas

Narsieji nuotykių ieškotojai (ir bailusis Amanas) atvyko patikrinti, kas atsitiko Polero kaime. Aikštėje pastebėjo mėlyną šviesos debesį, apsuptą magiško žiedo, saugomą trijų skeletų. Skeletai buvo nesunkiai nugalėti.

Bandant pašalint žiedą nuo debesies jis sutrupėjo, iš kurio susidarė nežinomos rasės moters siela. Ji pasakė jums skubėti į Runraką, nes kaimui gresia didelis pavojus. Buvo paminėtas kažkoks Segoras. Po to siela išnyko. Zukas bandė pakelti subyrėjusio žiedo gabalą, bet jis sutrupėjo į dulkes.

Nuotykių ieškotojai apieškojo šventyklą. Pagrindiniame kambary buvo išvartyti ir sudaužyti suolai. Rūsy rado išvartytas knygas ir išdaužytus vyno butelius. Po to praleido naktį pagrindiniame kambary.

Comments

Alotar_ Alotar_

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.